“Gedrevenheid voor goede zorg voel je bij OneMed”

Voor de levering van medische hulpmiddelen is kwaliteit een groot goed. Door organische groei en overnames is leverancier OneMed inmiddels een speler van belang in de ketenzorg in Nederland. Onlangs vond het onderzoek voor een hercertificering van de ISO-9001 norm plaats. “OneMed is een gedreven organisatie, waar veel enthousiaste mensen werken en de medewerkers heel trots zijn op hun bedrijf.” Dit constateert TÜV Nederland, de certificatieinstelling die bij organisaties kwaliteit en veiligheid toetst op basis van een landelijke norm.

 

De ISO-auditor waardeert vooral de wijze waarop de mensen van OneMed de zorg uitdragen. Deze gedreven aanpak komt onder meer duidelijk naar voren in het afsluiten van contracten met zorgaanbieders.

 

Samen in het proces

Corry Lassche is accountmanager bij OneMed en is in haar rol verantwoordelijk voor deze overeenkomsten. “In de zorgketen werken wij intensief samen met zowel de eerstelijns- als tweedelijns- en derdelijnszorg en zijn wij sterk gericht op een lange termijn relatie. Het is daarom belangrijk om elkaar mee te nemen in het proces. Korte lijntjes en een zorgvuldige contractafsluiting zijn de basis.” Inkoper medische hulpmiddelen bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht René Haverdings is blij met de open wijze waarop de contractuele afspraken met OneMed tot stand zijn gekomen. “OneMed luistert goed en zoekt altijd samen met ons naar oplossingen, zowel op proces als op inhoud.” Corry: “Het is altijd een samenwerking en juist die samenwerking zorgt dat je sterk bent!”

 

Zorgvuldige zorgorganisatie

Het groeiende OneMed levert medische hulpmiddelen voor o.a. diabetes-, continentie-, stoma- en wondzorg. “Heel trots zijn wij op het resultaat van de ISO audit!” zegt Pieter-Jan Jongeling, directeur van OneMed. “Afgelopen najaar is TÜV Nederland enkele dagen bij ons op bezoek geweest. De ISO-auditor prijst ons als zorgvuldige zorgorganisatie die de zaken goed voor elkaar heeft. Met een verlenging van het ISO 9001:2015 certificaat als prachtig resultaat!” De hercertificering gaat in vanaf 28 november 2019 en is geldig voor een periode van drie jaar.

 

René Haverdings, inkoper medische hulpmiddelen bij UMC Utrecht kijkt samen met accountmanager Corry Lassche van OneMed Nederland terug op een zeer prettige samenwerking tijdens het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen.