Korte lijnen, meer expertise: ketenzorg is de toekomst


Ketenzorg is hét antwoord op de vergrijzing en daarmee het stijgend aantal chronisch zieken. Op het symposium OneStep Closer was daarom volop aandacht voor een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen zorgaanbieders bij diabetes-, wond-, continentie- en stomazorg. Wondspecialist Sandra Janssen: “Bij complexe wondzorg heeft zo’n team veel meerwaarde: de lijnen zijn kort, alle expertise is aanwezig.”

 

Dat het organiseren van ketenzorg in de praktijk lang niet altijd eenvoudig is, bleek uit het verhaal van verpleegkundig specialist wondzorg Sandra Janssen. Zij vertelde over de vele uitdagingen die ze tegenkwam bij het opzetten van het Regionaal Expertise Team Wondzorg (RETW) in de regio Helmond, in samenwerking met OneMed. Maar ze verhaalde óók over de fantastische resultaten wanneer het lukt. “Wij kunnen nu de juiste zorg bieden op de juiste plaats tegen de juiste kosten. De hele keten hanteert hetzelfde protocol waarbij we de kwaliteitseisen van zorgverzekeraar CZ als uitgangspunt hebben genomen. We zijn een pilot gestart met twee huisartsenpraktijken en de eerste resultaten zijn heel goed: ik zie blije mensen.”

 

Droom

Het RETW-initiatief kon op bijval rekenen vanuit het publiek. “De droom van Sandra is herkenbaar voor veel wondconsulenten,” zegt Marieke van Dijk, wondconsulent bij het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. “Als we de handen ineenslaan kunnen we elkaar versterken. Ik vind haar verhaal heel inspirerend.” Ook Vera van der Eerden, wijkverpleegkundige bij Vivent, vindt het RETW een mooi initiatief: “Ik ben er zeker een voorstander van om wondzorg bij patiënten thuis te bieden. Mantelzorgers hebben niet altijd tijd om steeds met een patiënt naar het ziekenhuis te gaan. Thuis kunnen we zorg op maat bieden. Dit is de toekomst.”

 

Samen sterker

Aangezien we in de toekomst steeds meer met vergrijzing te maken krijgen, komen er steeds meer patiënten met een chronische aandoening. Sandra Janssen had daarom een helder advies voor haar luisteraars: “Zoek naar partners, want samen sta je sterker. Je leert veel van elkaar, je gebruikt elkaars expertise en je vult elkaar aan.” Het thema ‘OneStep Closer’ sluit daar perfect bij aan: bezoekers werden uitgenodigd om een stap te zetten in de richting van nieuwe contacten en het ontmoeten van andere zorgprofessionals uit het vak. Vera van der Eerden: “Ik heb vandaag een stomaverpleegkundige gesproken die uitleg kan geven over de verschillende materialen. Wanneer dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg ben ik hier een enorme voorstander van. Zulke contacten zijn zeker waardevol!” Marieke van Dijk: “Door de opzet van het symposium heb ik op een andere manier contact gehad met diverse deelnemers dan op een wondcongres. Er waren vandaag ook veel afgevaardigden van de firma’s aanwezig. Doordat zij ook gast zijn krijg je andere gesprekken dan wanneer ze achter een stand staan. Ik heb veel inspiratie opgedaan, die ga ik meteen met collega’s delen.”