Christel van Batenburg


 

Sinds 2012 is Christel werkzaam als beleidsmedewerker bij de Stomavereniging. Ze richt zich hierin met name op het behouden en verbeteren van de stoma(hulpmiddelen)zorg. In deze rol was ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de CQI Stomazorg en de Stoma Zorgwijzer, beide instrumenten die erop gericht zijn de ziekenhuiszorg te monitoren en verbeteren.

 

De afgelopen jaren heeft ze bovendien diverse achterbanraadplegingen uitgevoerd, bijvoorbeeld over voeding, hulpmiddelen, bewegen, complicaties en seksualiteit. Ook is zij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Module Stoma Hulpmiddelen en houdt ze zich bezig met het ontwikkelen van communicatie-uitingen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

 

Naar schatting heeft 1 op de 3 Nederlanders zoveel moeite met lezen en schrijven dat hun dagelijks functioneren wordt belemmerd. Bestaand informatiemateriaal is met name goed toegankelijk voor geletterde autochtonen. Speciaal voor de doelgroep ‘mensen met lage gezondheidsvaardigheden’ heeft de Stomavereniging de afgelopen jaren informatiemateriaal ontwikkeld. Dit levert op dat mensen beter in staat worden gesteld te begrijpen wat er aan de hand is, ook levert dit een positieve bijdrage aan het opvolgen van zorg- en leefadviezen, zoals op het nakomen van afspraken over behandeling, dieetvoorschriften, medicatie, beleving van ziek zijn, omgaan met en inzicht in de ziekte en klachten. Christel vertelt meer over hoe jij in je dagelijks praktijk mensen met lage gezondheidsvaardigheden kunt herkennen en wat helpt in de communicatie met deze doelgroep. Ze vertelt meer over de aanpak van de Stomavereniging en wat dit project heeft opgeleverd.

 

Maak ook kennis met onze overige sprekers

Bas van de Goor Meer over Bas
Mystery Guest Meer over Mystery
Eelco de Koning Meer over Eelco
Thessa Segeren-Boetzkes Meer over thessa
Ellen Moeselaar Meer over Ellen
Hanno Pijl Meer over Hanno
Bela Pagrach Meer over Bela
Sandra Janssen Meer over Sandra
Steven van Belleghem Meer over Steven
SISP Woundcare Meer over SISP
Wills Filipe Meer over Wills
Henk-Jan Aanstoot & Bart Roep Meer over Henk-Jan Aanstoot & Bart Roep
Bob Hutten Meer over Bob
Jeroen van de Rijt Meer over Jeroen
Henk-Jan Mulder Meer over Henk-Jan