FreeStyle Libre | Flash Glucose Monitoring

 

Op de juiste hulpmiddelen moet u altijd kunnen rekenen. Daarom is Bosman continu op zoek naar vernieuwende producten en diensten die uw kwaliteit van leven verbeteren. Sinds 2018 wordt Flash Glucose Monitoring (FGM), zoals FreeStyle Libre voor een aantal groepen mensen met diabetes vergoed en is dit product verkrijgbaar bij Bosman. In 2019 heeft het Zorginstituut Nederland onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van FGM. Dit met als doel om te bepalen of de doelgroep van mensen met diabetes die in aanmerking komen voor FGM kan worden uitgebreid.  

 

Verbreding vergoeding FreeStyle Libre/ FGM

De conclusie van het onderzoek is dat FGM zoals FreeStyle Libre een geschikt hulpmiddel is voor de volgende mensen:

 

  • Alle diabetes type 1 patiënten die behandeld worden met insuline (ongeacht het insulineschema);
  • Alle patiënten met type 2 diabetes die behandeld worden met een intensief insulineschema (4 x of meer per dag insuline injecteren of gebruik van een insulinepomp*);
  • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben;
  • Vrouwen met zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben.

 

Uw behandelteam stelt vast of u in aanmerking komt voor FreeStyle Libre/ FGM.

 

*Bij het gebruik van een insulinepomp waarbij de rt-CGM expliciet onderdeel uitmaakt van die toepassing kan er geen aanspraak op FGM gemaakt worden (hybrid closed loop zoals Medtronic Minimed 670G insulinepomp).

 

Overleg met uw behandelaar
Denkt u in aanmerking te komen voor FGM? Bespreek de mogelijkheden voor de inzet van FGM bij uw eerstvolgende reguliere consult bij uw diabetes behandelteam. Uw behandelteam stelt uiteindelijk vast of FGM een passend hulpmiddel is én of u daarmee recht heeft op vergoeding. Als u aanspraak maakt op de inzet van FGM, is dit voor maximaal 12 maanden. Na die periode zal er, op basis van de nog op te stellen criteria, worden getoetst of de inzet van FGM wordt voortgezet. Deze criteria worden voor 1 juli 2020 opgesteld door de beroepsgroep, patiënten vertegenwoordigers, leveranciers en zorgverzekeraars.
De aanvraagprocedure

Indien uw behandelteam van mening is dat u in aanmerking komt voor FGM kan uw behandelteam een aanvraag indienen voor de inzet van FGM. Dit gaat middels een zogenaamd “ZN-formulier”. Dit formulier kunt u met onderstaande button openen, en vervolgens kunt u dit laten invullen door uw behandelteam.

 

Download ZN-formulier